Основні параметри пожежного обладнання

Січень 2022р.

Основні параметри пожежних сповіщувачів:

теплові пожежні сповіщувачі

Номінальне значення температури контрольованого середовища, що викликає спрацьовування сповіщувача (порогову температуру спрацьовування), вибирають із наступного ряду: 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 250 °С.

Дозволяється відхилення цього параметра за потреби.

Диференціальний сповіщувач повинен спрацьовувати при дії швидкості наростання температури контрольованого середовища, що вибирається з наступного ряду: 3; 5; 10; 20; 30 °С/хв, або при дії ступінчастої зміни температури контрольованого середовища, що вибирається з наступного ряду: 30; 50; 100 °С.

Допустимі відхилення від номіналу контрольованого середовища, при необхідності, встановлюють у стандартах і технічних умовах на сповіщувачі конкретних типів.

Максимальне значення інерційності спрацьовування теплових сповіщувачів має відповідати наступним рядом: 5, 10; 30; 60; 90; 120 с.

Допустимі відхилення даного параметра при необхідності встановлюють у стандартах та технічних умовах на сповіщувачі конкретних видів.

димові пожежні сповіщувачі

Значення чутливості точкових оптичних димових сповіщувачів визначається питомою оптичною густиною середовища, значення якої не повинно перевищувати величини, що вибирається з наступного ряду: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 дБ/м.

Значення чутливості лінійних оптичних димових сповіщувачів визначається оптичною густиною середовища, значення якої не повинно перевищувати величини, що вибирається з наступного ряду: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0 дБ.

Максимальне значення робочої дальності дії лінійних оптичних димових сповіщувачів слід вибирати з наступного ряду: 5, 10; 20; 50; 100; 150м.

Максимальне значення інерційності спрацьовування оптичних димових сповіщувачів вибирають із наступного ряду:
1; 3; 5; 10; 20; 30 с.

Допустимі відхилення даного параметра при необхідності встановлюють у стандартах та технічних умовах на сповіщувачі конкретних типів.

Основні параметри радіоізотопних димових сповіщувачів встановлюють відповідно до вимог ГОСТ 26017-83.

Оптичні димові сповіщувачі не повинні спрацьовувати при мінімальному фоновому освітленні в місці встановлення 500 лк [від ламп розжарювання та (або) люмінесцентних ламп]. Максимально допустиме значення фонової освітленості встановлюють у технічних умовах сповіщувачі конкретних типів.

пожежні сповіщувачі полум’я

Значення чутливості сповіщувачів полум’я визначається максимальною відстанню, за якої відбувається їх спрацьовування від полум’я нормованого вогнища пожежі (парафінова свічка діаметром 25 мм з висотою полум’я 3-4 см). Значення чутливості вибирають із наступного ряду:
0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10 м.

Допустимі відхилення даного параметра при необхідності встановлюють у стандартах та технічних умовах на сповіщувачі конкретних типів.

Максимальне значення інерційності спрацьовування сповіщувачів полум’я вибирають із наступного ряду: 0,005; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 с.

Допустимі відхилення даного параметра при необхідності встановлюють у стандартах та технічних умовах на сповіщувачі конкретних типів.

Значення фонової освітленості чутливого елемента пожежного сповіщувача полум’я, при якому сповіщувач зберігає працездатність (перешкодно захищеність сповіщувача), має бути не менше значення, що вибирається з наступного ряду: 500*; 1000; 5000; 10000 лк, із зазначенням джерел фонового випромінювання (ламп розжарювання; люмінесцентних ламп; денного світла; денного світла, що пройшло через шибку).

Класифікація пожежних сповіщувачів

За способом приведення в дію пожежні сповіщувачі поділяють на автоматичні та ручні.

За видом контрольованої ознаки пожежі автоматичні пожежні сповіщувачі поділяють на:

 • теплові;
 • димові;
 • полум’я;
 • комбіновані.

За характером реакції на температуру довкілля теплові пожежні сповіщувачі поділяють на:

 • максимальні;
 • диференціальні;
 • максимально-диференційні.

За принципом дії димові пожежні сповіщувачі поділяють на радіоізотопні та оптичні.

Класифікація радіоізотопних пожежних сповіщувачів – за ГОСТ 26017-83.

По області спектра оптичного випромінювання, що використовується, пожежні сповіщувачі полум’я поділяють на:

 • ультрафіолетові;
 • інфрачервоні;
 • видимого спектра випромінювання;
 • комбіновані.

За видом зони, контрольованої сповіщувачем, оптичні пожежні сповіщувачі поділяють на:

 • точкові;
 • лінійні.

Класифікація оповіщувачів пожежної сигналізації:

За характером сигналів, що видаються, оповіщувачі поділяють на:

 • світлові;
 • звукові;
 • мовні;
 • комбіновані.

За інформаційною ємністю (кількістю обслуговуваних зон) оповіщувачі поділяють на однозонні та багатозонні.

По виконанню оповіщувачі поділяють на:

 • для використання у приміщеннях;
 • для використання на свіжому повітрі.

У вас залишились
запитання?

Заповніть форму зворотнього
зв'язку та наші менеджери
зв'яжуться з вами у
найближчий час