Пожежна сигналізація

Основними засадами побудови пожежної сигналізації на об’єкті є її відповідність нормативній документації, що регламентується будівельними нормами та правилами, а також наявність сертифікату УкрСепро.

Основними принципами побудови пожежної сигналізації на об’єкті є її відповідність нормативній документації, що регламентується будівельними нормами та правилами, а також наявність сертифікату УкрСепро.

Компанія ТОПСЕРВІС виконує всі види проектування та монтажних робіт з пожежної сигналізації, пожежогасіння, димовидалення, блискавкозахисту, оповіщення при пожежі, вогнезахисної обробки відповідно до ліцензії техногенної безпеки МНС у м. Одеса та по Україні. Головний принцип, яким слідує наша компанія – це забезпечення безпеки людей та збереження майна на об’єкті. Це передбачає вирішення основних завдань, що стоять перед системою пожежної безпеки:

 1. раніше виявлення пожежі, для можливості ліквідації працівниками об’єкта за допомогою допоміжних засобів, наприклад, вогнегасників;
 2. своєчасне оповіщення персоналу на об’єкті з метою правильної організації евакуації та прийняття рішення щодо ліквідації загоряння;
 3. li>
 4. ліквідація спалаху на ранньому етапі для запобігання наслідкам пожежі;
 5. збереження цілісності несучих конструкцій будівлі.

Для виконання вищезазначених завдань у пожежну безпеку включається кілька підсистем:

 • пожежна сигналізація;
 • пожежгасіння;
 • комплекс оповіщення та евакуації людей при пожежі;
 • протиодимовий захист (димовидалення);
 • обробка конструкцій та матеріалів вогнезахисним складом;
 • організаційні заходи з пожежної дисципліни на об’єкті.

Для захисту об’єктів від пожежі наша компанія в основному використовує таке обладнання:

Адресна пожежна сигналізація BOSCH

Пожежна сигналізація ТИРАС

Пожежна система сигналізації

Пожежна сигналізація об’єкта (ПС) здійснює виявлення ознак задимлення та займання з передачею сигналу на пожежний пульт центрального спостереження, а також передачу інформації на пульт пожежної охорони (обласний або місцевий). Пожежна сигналізація будується на основі пожежного приймально-контрольного приладу та пожежних сповіщувачів. Залежно від методики виявлення тривог та способу формування сигналів, пожежна сигналізація та сповіщувачі поділяються на адресні, не адресні та адресно-аналогові.

Не адресні датчики мають фіксований поріг чутливості, при цьому група датчиків включається до загального шлейфу пожежної сигналізації, де у разі спрацювання одного з приладів формується узагальнений сигнал тривоги.

Адресні системи відрізняються точністю визначення місця виникнення загоряння, завдяки тому, що кожен датчик має свою унікальну адресу і у разі пожежі посилає в прилад не лише свій стан, а й дані про адресу.

Адресно-аналогова сигналізація є найбільш інформативною та розвиненою серед усіх видів пожежної сигналізації. У цьому випадку використовуються “інтелектуальні” сповіщувачі, що дозволяють передавати поточні значення контрольованого параметра разом з адресою шлейфу пожежної сигналізації. Цей спосіб моніторингу застосовується для раннього виявлення тривожної ситуації. Завдяки цьому методу можливе отримання даних про необхідність технічного обслуговування приладів внаслідок забруднення або інших причин, що при експлуатації зменшує витрати на технічне обслуговування. Крім того, адресно-аналогові комплекси дозволяють, не перериваючи роботу пожежної сигналізації, змінювати у програмі фіксований поріг чутливості сповіщувачів за необхідності їх адаптації до умов експлуатації на об’єкті.

Головною перевагою є те, що інформація аналізується не тільки в кожний конкретний момент, але й враховується динамічна зміна параметра, що вимірюється з плином часу. На сьогоднішній день найсучаснішими є саме адресно-аналогові системи, серед яких з’явилася система наступного покоління – з розподіленим інтелектом та інтегрованими функціями голосового сповіщення про пожежу. Приємно відзначити, що цей продукт є доступним і українському споживачеві. Зі швидким розвитком технічних можливостей пожежного обладнання у замовників з’явилася можливість використання на своїх об’єктах функції інтелектуального виявлення станів тривог, можливості створення розподілених мереж виявлення. Як приклад, наведемо випадок із практики. На підприємстві, зважаючи на вичерпаний термін експлуатації старого пожежного обладнання, було прийнято рішення про перехід на адресну систему. Через півроку переваги використання стали очевидними. За цей час не було жодного помилкового спрацювання, зважаючи на те, що система сповіщала обслуговуючий персонал про порушення в системі, запилення сенсорів, і вони вчасно усувалися. Тобто за цей час жодного разу не було перервано роботу підприємства.

Переваги використання адресно-аналогових систем пожежної сигналізації:

 1. автоматичне визначення місця виникнення загоряння та тривоги;
 2. автоматичне сповіщення комплексом пожежної сигналізації співробітників, персоналу та відвідувачів про факт (загрозу) пожежі;
 3. розмежування видів пожежі – відкритий вогонь, дим;
 4. контроль інтенсивності виділення диму та розповсюдження вогню;
 5. дистанційне сповіщення про факт пожежі (передача текстових та голосових повідомлень на мобільні та стаціонарні телефони, звукові сповіщення тощо). );
 6. одночасний контроль великих та розподілених об’єктів (багатоповерхових будівель, комплексів будівель);
 7. можливість використання прихованих пожежних сповіщувачів у потоці та в коробах вентиляції;
 8. автоматична реакція системи на надходження сигналу про пожежу;
 9. сучасні алгоритми контролю та оповіщення під час пожежі;
 10. можливість повної інтеграції з іншими системами безпеки, взаємодія з інженерними системами.

Сучасні об’єкти комерційної нерухомості мають велику площу та поверховість, тому обладнати їх адресними (адресно-аналоговими) системами пожежної сигналізації просто необхідно, оскільки тільки так господарі можуть розраховувати на мінімальні збитки у разі спалаху.

Головним пристроєм, що відповідає за визначення загоряння, є пожежний датчик. На вітчизняному ринку представлений цілий спектр датчиків пожежної сигналізації, що діагностують різні властивості довкілля з метою визначення небезпеки чи факту загоряння. Нижче наведено список найпоширеніших пожежних сповіщувачів:

Димовий пожежний сповіщувач призначений для виявлення димових частинок, що утворюються у процесі горіння. Цей сенсор застосовується для ідентифікації пожежі, що тліє, на ранніх стадіях спалаху. У димових датчиках використовується спеціальна камера з оптико-електронним сенсором, який працює за принципом відображення ІЧ-променя від димових частинок. Також є димові сповіщувачі, що реагують на аерозольні продукти горіння.

Димовий оптикоелектронний лінійний сповіщувач, оптичний промінь якого проходить поза самим датчиком через контрольоване середовище, зазвичай мають назву лінійні сповіщувачі. Призначений для виявлення димових частинок на довгих ділянках, контрольована зона може досягати 100 метрів. В основному використовується для контролю протяжних приміщень з висотою до 12 метрів і більше.

Димовий радіоізотопний пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на іонізаційний струм.

Тепловий пожежний сповіщувач забезпечує виявлення пожежі у разі швидкого підвищення температури (диференціальний принцип виявлення) та/або у разі повільного підвищення температури до максимального значення (максимальний принцип виявлення).

Комбінований пожежний сповіщувач – сенсор широкого спектра застосування з використанням оптико-електронного сенсора для виявлення димових частинок та диференційно-максимального принципу виявлення підвищення температури. Даний датчик забезпечує найвищу надійність виявлення за різних факторів займання.

    Ручний пожежний сповіщувач призначений для механічної подачі сигналу тривоги шляхом розбиття скла та натискання тривожної кнопки. Обов’язково має встановлюватися в коридорах, на сходових клітках, біля виходів із будівлі, тобто на всіх шляхах евакуації.

Сповіщувач полум’я призначений для виявлення пожеж, при яких процес горіння не супроводжується виділенням диму: відкрите полум’я горючих рідин або газів, вуглецевмісних матеріалів, таких як деревина, пластмаса, гази нафтопродукти тощо. Реагує на оптичне випромінювання відкритого полум’я. Також існують модифікації датчика полум’я, що реагує на електромагнітне випромінювання вогню.

Аспіраційний сповіщувач, який проводить хімічний аналіз повітря у приміщеннях. Він складаються з кількох пластикових трубок з отворами, через які примусово беруться паркани повітря, а потім спеціальний пристрій проводить його хімічний аналіз. Завдяки такій технічній реалізації можна виявити пожежу на ранній стадії. Рекомендуються для застосування у випадках, коли порушення інтер’єру є неприпустимим. Зручність застосування аспіраційного пожежного сенсора спостерігається у великих будинках, при його монтажі у вентиляційні короби.

Експерти звертають особливу увагу замовників на те, що перераховані вище прилади мають як переваги, так і недоліки, тому рекомендується спільне застосування відразу декількох типів приладів, особливо в місцях підвищеної пожежної небезпеки, оскільки тільки такий підхід дозволить виявити спалах на ранній стадії.

Пожежна сигналізація – якість та надійність

Основним параметром якості пожежної безпеки є її надійність. У разі під цим поняттям містить у собі низку параметрів. Головними серед них є можливість виявлення пожежі на ранній стадії та мінімізація помилкових спрацьовувань. Якісна система повідомить про спалах тільки в тому випадку, якщо для цього буде вагомою справжньою причиною.

Стоит отметить, что аналогичное оборудование, установленное на объектах недвижимости в Украине, некоторое время назад имело серьезные проблемы с ложным срабатыванием, вызываемым изменением воздушных потоков, близостью ламп накаливания или электромагнитными наводками. Этот фактор стал причиной формирования негативного представления о пожарной сигнализации. Но прогресс не стоит на месте, и современная техника намного надежней своих более ранних аналогов. Однако это не означает, что каждое срабатывание сигнализации обязательно будет вызвано возникшим возгоранием. Эксперты отмечают, что современные пожарные приборы и датчики извещают своих владельцев не только о начавшемся пожаре, но и о ситуациях, которые потенциально могут перерасти в пожар. Для того, чтобы лишний раз не сетовать на чересчур высокую чувствительность пожарного оборудования, специалисты рекомендуют заказчикам разграничивать ложные причины и причины, не приведшие к возгоранию. Стоит обратить внимание на то, что в отдельных случаях пожарная сигнализация должна срабатывать при наличии сигнала как минимум от двух датчиков (для запуска систем дымоудаления, автоматического пожаротушения и оповещения о пожаре). В случае получения сигнала только от одного, должен быть оповещен оперативный персонал, который должен проверить достоверность и степень опасности возникшей ситуации. В современных пожарных приемно-контрольных пультах режим сработки одного пожарного извещателя называется предпожар. Не стоит забывать о том, что если установленное оборудование качественное и надежное, то его сигналы не возникают на пустом месте и потому все они требуют оперативного реагирования.

Мы работаем для Вас в г. Одесса и по Одесской области.

Портфоліо

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТопСервіс» утворено у березні 2004 року та
успішно працює на ринку інженерних послуг

Всі наші роботи

У вас залишились
запитання?

Заповніть форму зворотнього
зв'язку та наші менеджери
зв'яжуться з вами у
найближчий час